ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Размер на държавата и икономическата свобода

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
1. Място и роля на държавата в икономиката
2. Икономически функции на държавата
А. Осигуряване на нормативна база и обществена атмосфера за пазарно функциониране на реалния бизнес
Б. Защита на конкуренцията
В. Преразпределение на доходите
Г. Коригиране разпределението на ресурсите с цел изменението на структурата на националното производство
Д. Опазване на околната среда
Е. Стабилизация на икономиката и стимулиране на икономическия растеж
3. Икономическа свобода
3.1. Създаване на индекса на икономическата свобода
3.2. Икономическата свобода по света
3.3. Мястото на България в доклада
Заключение
Използвана литература
 


Цена: 30.00 лв.