ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Бизнес план на “Планекс” ООД

Обем: 53 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Мисия и цели
2.Описание на бизнеса
3.Анализ на макросредата
4.Анализ на индустрията
5.Анализ на микросредата
6.Анализ на вътрешната среда
а/местоположение
б/пазарно сегментиране и целеви сегменти /цели, стратегии и позициониране
в/оценка на продукта /продуктов микс, анализ на жизнения цикъл на продукта, БКГ портфолио
г/ценова политика и стратегии
д/комуникации-микс
е/управление и човешки ресурси
ж/анализ на текущите финансови резултати
з/детайлизиран SWOT анализ
7.Краткосрочни и дългосрочни цели
8.Предложения за бъдещи стратегически възможности
9.План за изпълнение
а/маркетинг
б/дейности
в/финанси: баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, финансов анализ
г/управление на човешки ресурси
Използвана литература


Цена: 70.00 лв.