ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на дълготрайните материални активи на предприятието – осигуреност, използване и ефективност от използването им

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Икономическа същност, състав и структура на дълготрайните материални активи
2.Анализ на осигуреността с дълготрайни материални активи, използването им и ефективността от тяхното използване
2.1.Анализ на осигуреността на предприятието с ДМА
2.2.Анализ на използването на ДМА
2.3.Анализ на ефективността от използването на ДМА
3.Анализ на ДМА на фирма “Арома” АД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.