ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Система за оценка на персонала във фирма “Преслав 2001” ЕООД

Обем: 77 стр.

Изготвена: 2004 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
Глава I. Система за оценка на персонала
1.Системата за оценка на персонала като неотменна част за организационното развитие на човешките ресурси
1.1.Същност и цели на оценяването
1.2.Насоки при оценяването на персонала
1.3.Връзка на оценяването с останалите дейности от управлението на човешките ресурси
2.Проектиране на система за оценка на персонала
3.Техники използвани при оценяването
 
Глава II. Система за оценка на персонала във фирма "Преслав 2001" ЕООД
1.Кратка история на фирмата
1.1.Цели, проектиращи развитието на бизнеса
1.2.Организационна структура на управление
2.Анализ на структурата на персонала
3.Процес на оценяване на персонала в "Преслав 2001"
3.1.Етапи на процеса на оценяване
3.2.Оценка на длъжността "Администратор хотел"
4.Силни и слаби страни на съществуващата система за оценка на персонала във фирмата
 
Глава III. Усъвършенстване на системата за оценка на персонала във фирма "Преслава 2001" ЕООД
1.Стратегическото целеполагане – ключ към интеграцията и успеха на фирмата
2.Стратегическата роля на мениджърът човешки ресурси
3.Усъвършенстване на системата за оценка на персонала в “Преслав 2001”
3.1.Цели на усъвършенстването на системата за оценка на персонала
3.2.Процес на оценяване
3.3.Избор на техника на оценяване
3.3.1.Оценяване представянето на мениджмънта
3.3.2.Оценяване представянето на оперативния персонал
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 


Цена: 200.00 лв.