ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Избор на ценова стратегия на предприятието за съществуващи продукти и за нови стоки /Икономика за мениджъри/

Обем: 18 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

Съдържание:
 
Увод
I.Теоретико-методологически основи на ценовата политика
1.Същност на ценовата политика
2.Същност и видове ценови стратегии
3.Методи на ценообразуване
 
II.Анализ на ценовата политика на “Kraft Foods България” АД
1.Представяне на “Kraft Foods България” АД
2.Анализ на факторите, които оказват влияние върху цената
2.1.Продуктов асортимент
2.2.Анализ на пазара
2.3.Основни конкуренти
3.Анализ на ценовата политика на “Kraft Foods България”
3.1.Ценови цели
3.2.Ценови стратегии
3.3.Вземане на решение за цената
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.