ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Капиталов пазар – основни финансови инструменти

Обем: 34 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Световната финансова криза и влиянието й върху капиталовия пазар
1.Световната финансова криза – същност, причини, последствия
1.1.Същност на световната финансова криза
1.2.Причини за световната финансова криза
1.3.Развитие на кризата
1.4.Страни засегнати от кризата
2.Влиянието на кризата върху капиталовия пазар
3.Същност и организация на фондовите борси. Нюйоркска фондова борса (NYSE)
3.1.Същност и организация на фондовите борси
3.2.Нюйоркската фондова борса
3.2.1.Кратка история
3.2.2.Организация на работа и структура на борсата
3.2.3.Сравнителна характеристика между NYSE и NASDAQ
4.Състояние на фондовия пазар
 
II.Инструменти на капиталовия пазар
1.Същност на капиталовия пазар. Основни участници
2.Инструменти на капиталовия пазар
2.1.Облигации
2.2.Акции
3.Ефектът на глобалната финансова криза върху капиталовия пазар. Практически примери
 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


Цена: 40.00 лв.