ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Обосновка на управленски решения за диверсификация на производствено-стопанската дейност на фирмата /Икономика за мениджъри/

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД
I.Теоретична обосновка надиверсификацията в бизнеса
1.Същност на диверсификацията в бизнеса
2.Обосновка на управленски решения за диверсификация дейността на фирмата
 
II.Анализ и оценка на диверсификация на Етап-Адресс АД
1.Анализ на дейността на Етап-Адресс АД
2.Диверсификация на бизнеса - анализ и оценка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.