ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проблеми при предоставянето на обществени поръчки в АЕЦ Козлодуй ЕАД

Обем: 49 стр.

Изготвена: 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Увод
Глава първа. Теоретични основи на процеса на възлагане на обществени поръчки
1.Същност и основни етапи на процеса на възлагане на обществени поръчки
2.Нормативна уредба на обществените поръчки
 
Глава втора. Аналитичен обзор на процеса на възлагане на обществени поръчки
1.Анализ на пазара на обществени поръчки в България
2.Контрол върху процедурите за възлагане на обществените поръчки
3.Анализ на процеса на възлагане на обществена поръчка
3.1.Обществените поръчки в енергетиката
3.2.Възлагане на процедура на договаряне с обявление
 
Глава трета.Препоръки за подобряване процеса на възлагане на обществени поръчки в България
1.Усъвършенстване на законодателната уредба на обществените поръчки в България
2.Подобряване на процеса на възлагане на обществени поръчки в България
 
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 180.00 лв.