ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Международни стратегически съюзи /Международен маркетинг/

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Същност и характерни особености на международните стратегически съюзи
2.Основни мотиви за създаване на международни стратегически съюзи
3.Варианти за създаване и функциониране на международните стратегически съюзи
4.Основни предимства и рискове за участващите в международните стратегически съюзи и проблеми, които те решават чрез това участие в сферата на международния маркетинг
5.Предпоставки и условия за привличане на чужди фирми за създаване на стратегически съюзи с български фирми
6.Решаване на проблеми на българската икономика чрез въвличането на български компании в международни стратегически съюзи и примери на успешни опити в това отношение
7.Конкретно и задълбочено разглеждане на пример на действащ стратегически международен съюз
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.