ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Планиране и управление на печалбата на основата на анализ на критичната точка на стопанската дейност на фирмата

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Теоретична част
1.Счетоводна и икономическа концепция за печалбата
2.Планиране и управление на печалбата
II.Практична част
1.Представяне на фирма “ИТА България” ООД
2.Анализ на процеса на планиране и управление на печалбата в “ИТА България” ООД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 45.00 лв.