ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Бизнесплан за създаване на магазин за сувенири в гр. Варна

Обем: 33 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І.Въвеждаща страница
ІІ.Резюме
III.СЪДЪРЖАНИЕ
IV.Избор и оценка на бизнес идеята
V.Мисия, цели и обхват
VІ.Маркетингови проучвания и стратегии
A.Анализ на външната (околната) среда
1.Анализ на макросредата
1.1.Политически фактори
1.2.Икономически фактори
1.3.Социални и културни фактори
1.4.Технологични фактори
2.Развитие на сувенирната търговия
3.Анализ на търсенето и на потребителите
4.Избор на целеви пазар
5.Анализ на конкуренцията
6.Доставчици
7.Анализ на възможностите и заплахите
B.Маркетингова стратегия
1.Продуктова стратегия
2.Ценова стратегия
3.Пласментна стратегия
4.Промоция и реклама
VІІ.Производствено и организационно-управленско осигуряване
1.Избор на технология и оборудване
2.Производствен процес. Форми на организация
3.Организационна структура на управление
4.Персонал
5.Мотивация на персонала
VІІІ.Финансови разчети
1.Съставяне на план за разходите за организация и управление
2.Маркетингов бюджет
3.Приходи от продажби
4.Прогнозиране на паричните потоци
5.Икономическа оценка на проекта
ІХ.Заключение
Х.Приложения
 


Цена: 50.00 лв.