ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Делови преговори. Основни принципи и етапи. Видове преговори. Стратегии и тактики. Възможни проблеми и конфликти

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Същност на деловите преговори и основни етапи
2.Видове преговори. Стратегии и тактики
3.Представяне на фирма “Х” ЕООД
4.Анализ на основните клиенти на фирмата
5.Анализ на процеса на бизнеспреговаряне в “Х” ЕООД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.