ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Фирмено ценообразуване на базата на оценката на пълните разходи (средните разходи)

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Теоретична обосновка на ценообразуването на базата на пълните (средните) разходи
1.Същност на ценообразуването на базата на пълните (средните) разходи
2.Етапи на ценообразуването на базата на пълните (средните) разходи
II.Анализ на ценнобразуването във фирма Елмес ЕООД
1.Представяне на фирма “Елмес” ЕООД
2.Анализ на ценообразуването на базата на пълните (средните) разходи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.