ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Специфични характеристики на субконтракта (subcontract) и аутсорсинга – прехвърляне на дейности (outsourcing)

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Какви дефинитивни постановки за същността и специфичните характеристики на субконтракта (subcontract) и аутсорсинга – прехвърляне на дейности (outsourcing) сте намерили и как бихте ги коментирали като яснота, актуалност и комплексност?
2.Какви сродни характеристики можете да откроите и приведете на тези две форми на международен бизнес?
3.Какви съществени различия разкривате в същността и приложението на субконтракта и аутсорсинга?
4.Какви са основните предимства на всяка една от тези форми на международен бизнес за участниците в тях и каква е връзката им със съвременните условия на международния пазар?
5.Какви са основните рискове на всяка една от тези форми на международен бизнес за участниците в тях и каква е връзката им със съвременните условия на международния пазар?
6.Какви са условията и възможностите за използване на субконтракта и аутсоурсинга в българската външноикономическа практика?
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.