ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управление на активите и пасивите на фирмата

Обем: 11 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на актива и пасива на предприятието
2.Финансиране на краткосрочните инвестиции с дългосрочни капитали
Заключение
Използвана литература


Цена: 30.00 лв.