ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Приложение на статистически методи върху конкретни данни

Обем: 18 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ПЪРВА ЧАСТ. ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ И ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С АНАЛИЗИРАНИЯ ПРЕДМЕТ
1.Основни категории и понятия
2.Връзки и зависимости на теоретично равнище
ВТОРА ЧАСТ. ИЗТОЧНИЦИ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ ЗА ТЕХНИЯ АНАЛИЗ
1.Източници на данни и организация за тяхното получаване
2.Методи за статистически анализ. Описание на избраните методи
2.1.Методи за изглаждане на динамични редове
2.2.Метод за анализ на сезонните колебания
2.3.Индексен метод за анализ
ТРЕТА ЧАСТ. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДМЕТ И ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ
1.Приложение на избраните статистически методи върху конкретните данни
2.Получени резултати от анализа
3.Тълкуване на получените резултати
Изводи и предложения
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.