ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Системата на златния стандарт

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Еволюция на металическия паричен стандарт
2.Същност и видове златен стандарт
3.Златният стандарт като световна валутна система
4.Златният стандарт в България
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.