ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Предимства и недостатъци на плаващия и фиксирания валутни курсове

Обем: 12 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на валутно-курсовия режим и основни видове
2.Същност и особености на фиксирания валутен курс
3.Същност и особености на плаващия валутен курс
4.Аргументи в подкрепа на плаващия и фиксирания валутен курс
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.