ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Фирмени инвестиции в човешки капитал

Обем: 37 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
I.Теоретични основи на фирмените инвестиции в човешки капитал
1.Същност на човешкия капитал
2.Роля на инвестициите в човешки капитал
3.Ползи от инвестирането в човешки капитал
4.Рискови аспекти на инвестициите във формиране на човешкия капитал
II.Управление на фирмените инвестиции в човешки капитал в „Асарел Медет” АД
1.Представяне на „Асарел Медет” АД
2.Kорпоративна социална отговорност на „Асарел-Медет” АД
3.Политика за развитие на човешкия капитал на „Асарел-Медет” АД
Заключение
Използвана литература


Цена: 45.00 лв.