ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на капиталовата структура на „Ойропак” ООД

Обем: 20 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
I.Теоретична обосновка на капиталовата структура
1.Същност на капиталовата структура
2.Фактори, оказващи влияние върху капитала и капиталовата структура
3.Показатели за капиталова структура
II.Анализ на капиталовата структура на „Ойропак” ООД
1.Представяне на „Ойропак” ООД
2.Анализ на капиталовата структура на „Ойропак” ООД
3.Анализ на показателите за капиталова структура
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.