ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Сливанията и поглъщанията в условията на световната финансова криза

Обем: 20 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Глобализационната среда, като отправна позиция за бизнес комбинациите
2.Водещи мотиви за сливанията и поглъщанията на корпорациите и промените в тях в условията на кризата
3.Видове сливания
4.Ефектите при бизнес комбинациите и вземането на решение. Промените при кризата
5.Сливания и поглъщания в българската практика
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.