ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Бизнес план на хотел

Обем: 24 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Общи данни за бизнеса
2.Анализ на средата
2.1.Анализ на макросредата
2.2.Анализ на микросредата
3.SWOT анализ
4.Маркетингова стратегия
4.1.Продукт
4.2.Цена
4.3.Дистрибуция
4.4.Реклама
5.Финансов план
6.Прогнозиране на паричните потоци
Използвана литература
Приложение


Цена: 40.00 лв.